PASSWORD OF USB (BIT LOCKER)

0

آموزش گزاشتن رمز به usb با BITLOCKER

با سلام امروز با اموزش قفل کردن و گذاشتن پسورد روی فلش خود به دیدار شما اومدیم تا حال فکر کردید اگر فلش شما گم بشه و دست کسی بیفته میتونه چه کار هایی انجام بده؟

Continue reading

عالی بود(3)زیاد جالب نبود(0)